SKAPA FOKUS ERBJUDER

Skapa FOKUSMedvetet skapar du fokus på målet, på drömmar och visioner.

Det du ser och det du fokuserar på, det kan du förändra.

Det du inte ser förblir osett.

Skapa fokus i första hand genom handledning och coachning men även via föreläsningar, workshops och kurser.

Arbetsgivare får stöd i förändringsledning. Våra metoder bidrar till ett interaktivt ledarskap och alla kan delta. Ledning och medarbetare att få nya erfarenheter och insikter till långsiktig nytta för sund tillväxt och hållbar utveckling.


Vi bidrar gärna till samverkan mellan Samhälle Skola Arbetsliv och vill medverka till en organisationskultur med indviden i centrum. Nöjda, glada och trygga individer tar ansvar och skapar de resultat som behövs. 


All förändring börjar hos individen själv 


SKAPA FOKUS tillsammans för att förenkla, förädla och förändra. Vi integrerar tillsammans PEDAGOGIK, EKONOMI  OCH PSYKOLOGI 


Både höger och vänster hjärnhalva ges möjlighet till stimulans.

1

Vi underlättar en komplex vardag för individen genom att erbjuda olika vägar för att skapa fokus. Tid för  återhämtning och uppföljning, gärna regelbundet. Med ökad kunskap kan balans skapas mellan yrkes- och privatliv. Med fel information är det lätt att ta fel beslut och obalansen leder oundvikligen till stress och slöseri med värdefulla resurser. 

2

3

Vi underlättar utmaningen att agera och prata i grupp. Vi inspirerar till att låta alla få möjlighet att uttrycka egna tankar och värderingar samt visa på värdet av hur olikheter kompletterar varandra. Det bästa teamen uppstår när olika perspektiv och kvalitéer samverkar.

Företaget / Organisationen

Vi underlättar företagandet och erbjuder enkla och kreativa metoder där vi förenar ekonomi- & verksamhetsstyrningen för företag/organisationer. När företagens viktigaste resurs (personalen) känner sig trygg, kommer företaget att  lättare navigera rätt och få önskat resultat: genom att hushålla med resurser och upptäcka och meddela hinder i tid. Med klar riktning väljer ni själva tempot.

Följ oss gärna på FB

Aktuellt just nu

Gör ditt eget kreativa personliga månatligabokslut  (KPM) en gång per månad


När: första måndagen i varje månad kl 17:30-20:00 

Anmäl dig: Smsa 0708 35 39 24 eller maila och karin@skapafokus.se

Sommarkursen - en kreativ helg på internat för dig som är kvinna


När: första helgen i juli, torsdag till söndag

Var: Vårdinge Folkshögskola


Anmäl dig: Smsa 0708 35 39 24 eller maila och karin@skapafokus.se

I samarbete med Ingrid Thorngren www.lotusutveckling.se

Skaparverkstad - konsten och kreativitet som metod.


Ett showroom! Du behöver inte vara chef för att leda andra.


Kom och prova på. Vi dukar upp efter invigningen som är kl 11 på fredagenNär: Välbesökt under påshelgen fredag - söndag kl 11-17, måndag kl 11 -15


Var: Nord Uppland (2019 Strömbergsbruk, Brukslokalen, 2018 Löfstabruk, Orangeriet) 

Exempel på Workshop i vårtermin2019


Du behöver inte vara chef för att leda andra

Interaktivt Ledarskap


Ämne: Visions och målbild är klar men hur arbetar vi med gemensamma värderingar?När: onsdag den 8 maj kl 16-19


Var: Gästis i TierpSkapa Fokus

Skapar Resultat


Genom att lotsas till skapa fokus uppstår koncentration och uppmärksamhet på det som behövs i företaget, i gruppen och hos individen.


Frågor och svar

Integreras och Transformeras